Széchenyi István Társaság

 http://szit.info

 

A Széchenyi István Társaság 1958. április 29-én alakult non-profit szervezet, ami a forradalom után érkező magyarság megsegítésére, jobb szakmai lehetőségek biztosítására, a beilleszkedés nehézségeinek enyhítésére született. 2009-től a Társaság az eredeti elképzelések újragondolását tűzte ki célul, összehangolva ezt jelenünk szükséges igényeivel, hidat képezve a már itt élők és az újonnan érkezettek között.


A Széchenyi István Társaság célja, hogy fölkarolja az újdonsült emigránsokat, és segítse őket az amerikai életük elindításában. Nagy hangsúlyt fektetünk kulturális értékeink, magyarságunk megőrzésére, ezen belül hagyományőrző előadások megrendezésére a New York és környékén élő magyarság számára. Másik fő célkitűzésünk a Kárpát-Medencében a rászorulók karitatív megsegítése. 

 

Névadónk, a Legnagyobb Magyar öröksége, elvei és eredményei alapján mi is szolgálni kívánjuk a magyarságot itt az amerikai környezetben a helyi adottságoknak és feltételeknek megfelelően. A Széchenyi Társaság első igazgatói között szerepel Majthényi László, Széchenyi Károly, Balogh Elemér, Chorin Ferenc, Jahoda Tibor és Kováts András. A modern időkben Harkay Róbert szolgálta hosszú éveken keresztül elnökként áldozatos munkával a Társaságunkat, őt követte Széchenyi László, majd Bihary László, akik ma is tagjai társaságunknak. 

 

Társaságunk a Magyar Ház egyharmados tulajdonosa.

 

1991-ben, Széchenyi István születésének 200-ik évfordulóját az otthoni rendezvényekkel összhangban rendeztük meg New Yorkban csakúgy, mint halálának 150-ik évfordulóját 2010-ben. Egy előadás keretében Széchenyi egyik oldalági leszármazottja, Széchenyi Kinga az 50-es évek kitelepitéseiről tartott történelmi visszapillantást.

 

 

 

Chorin Ferenc portréja a Vasárnapi Ujságban

 

 

 

 

 

 

 

Társaságunk rendszeresen meghív Magyarországról előadókat, így szerepelt a Magyar Házban óriási közönség előtt Dr. Papp Lajos világhírű szívsebész,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takaró Mihály neves irodalomtörténész, aki az elhallgatott iróinkkal ismertette meg a helyi közönséget: Wass Albert, Nyírő József, Dsida Jenő, Tormay Cécile és Szabó Dezső.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Magyar Gábor őshonos, kipusztulásra ítélt, magyar nemesítésű állatok tenyésztéséről, védelméről tartott előadást köreinkben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezen kívül vendégünk volt többek között Géczy Gábor MAGfalva megálmodója, Szántai Lajos művészettörténész, Gergely István-Tiszti a Csibész alapítvány vezetője (www.csibesz.ro), Csíksomlyó zarándokhely éveken át tartó gondozója.

 

Társaságunk évek óta szervez megemlékezéseket nemzeti ünnepeink alkalmára, pl. a Nemzeti összetartozás napja, június 4., vagy október 23. Szintén részt veszünk a hagyományos, évenként megrendezett Wass Albert fölolvasáson. Az Amerikában elsőként megrendezésre kerülő magyar-lengyel barátság napján a Magyar Házban láttuk vendégül lengyel barátainkat tartalmas műsorral és bemutatóval egybekötve.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagossy Hajnal a Lengyel-Magyar barátságnap megálmodoja a mikrofonnál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Lengyel táncosok népviseletben a Magyar Házban

 

Egyik fő célkitűzésünk értelmében rendszeres ruha és játékgyűjtést tartunk rászorulóknak. Évente háromszor küldünk szállítmányt a Kárpát-medencébe a nehéz sorsú gyerekek számára. Rendszeres és jelentős pénzadománnyal is segítjük őket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társaságunk egyik igazgatója a Magyar Trikolór Gálán, 2012-ben, Budapesten bejelentette /videó/, hogy kezdeményezi a magyarországi zászlónap létrehozását. Ezt követően 2014. december 16-án az Országgyűlés a magyar zászló és címer napjává minősítette március 16-át. A Széchenyi István Társaság vállalja a fenti ünnepnap bevezetéséről szóló hír terjesztését és ápolja, segíti annak méltó megünneplését az amerikai magyarság körében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legújabb tervünk szerint munkakapcsolatot alakítunk ki a magyarországi Széchenyi IstvánTársasággal, akiknek a honlapján olvashatjuk a következőket:

 

„Felsővályi Ákos úr, a New York-i Széchenyi István

Társaság elnöke megkereste dr. Rubovszky

András főtitkárt és ismertette tervüket a Hitel

angol nyelvű kiadására, az amerikai társaság

finanszírozásában. Főtitkárunk örömmel

fogadta a megkeresést és reményét

fejezte ki, hogy közös munkánkat

sikerre visszük, valamint a további

együttműködés lehetőségét is keresni

fogjuk - különös tekintettel a 2016-os

Széchenyi-emlékévre”.

 

 

 

 

Eredeti célunkat követve egybefogjuk a frissen érkezett fiatal emigránsokat, akikel a MAG (Mintaként Alkalmazott Gondviselés)programunk keretében minden csütörtök este 6 órakor találkozunk a Magyar Ház Széchenyi István Társaság termében. A cél a Föld és az emberiség gyógyítása, ez a közösségi élmény magasabb szinten való megélése, szerves kultúránk újratanulása, és hagyományaink, évköri ünnepeink,  felelevenítése révén valósul meg. Nem pusztán követni szeretnénk őseinket, hanem tudatosítani a hagyományokban kódolt egyetemes információkat, amelyek erkölcsi útmutatással szolgálank minden embernek az Élethez.(Lásd Lukács Csaba egyoldalas cikke a Magyar Nemzetben, 2013. június 3-án: „Kovászos kenyér, néha messzire kell utazni ahhoz, hogy visszataláljunk önmagunkhoz” címmel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden, a magyarsághoz elkötelezett egyén tagunk lehet. Jelentkezni az Elnöknél, Felsővályi Ákosnál kell email-ben az afelsovalyi@gmail.com címen egy bemutatkozó levéllel és önéletrajzzal.

 

weboldalunk: http://szit.info/